Mar 14, 2009

Tips Hafazan : Hormati Tradisi Para Huffaz

Tip Hafazan # 10

Allah (SWT) yang memiliki sifat maha berkuasa, boleh terus bercakap dengan RasulAllah (S.A.W) jika dikehendaki-Nya, sebagaimana disampaikan perintah-perintah-Nya kepada Nabi Musa (AS). Dia juga boleh memberikan wahyu dalam mimpi seperti yang berlaku pada Nabi Ibraahim (AS).

Allah juga tiada masalah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan diangkat baginda ke langit seperti yang berlaku pada baginda (SAW) pada malam ‘Mi’raaj’. Malahan Allah (SWT) boleh menurunkan al-Quraan sekali gus kepada Nabi (SAW), lalu dituliskan al-Quraan itu dalam hati baginda (SAW) sehingga kekal selama-lamanya. Jika Dia berkata ‘jadi!’, maka, jadilah sesuatu itu. Maha berkuasa Allah. Oleh itu apa perlunya perantara seperti Jibril?

Apa peranan Jibril? Jawapannya, ‘banyak’. Allah (SWT) yang memiliki sifat Maha Berkuasa, boleh terus bercakap dengan Rasulullah (S.A.W) jika dikehendaki-Nya, sebagaimana disampaikan perintah-perintah-Nya kepada Nabi Musa (AS). Dia juga boleh memberikan wahyu dalam mimpi seperti yang berlaku pada Nabi Ibraahim (AS). Allah juga tiada masalah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan diangkat baginda ke langit seperti yang berlaku pada baginda (SAW) pada malam ‘Mi’raaj’. Malahan Allah (SWT) boleh menurunkan al-Quraan selkali gus kepada Nabi (SAW), lalu dituliskan al-Quraan itu dalam hati baginda (SAW) sehingga kekal selama-lamanya. Jika Dia berkata ‘jadi!’, maka, jadilah sesuatu itu. Maha berkuasa Allah. Oleh itu apa perlunya perantara seperti Jibril?

Dalam seerah dan juga berdasarkan dalil ayat-ayat al-Quraan, umum mengetahui bahawa al-Quraan diturunkan Allah melalui perantaraan Jibril. Tiada bukti yang sahih yang dapat menunjukkan bahawa ada ayat al-Quraan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (SAW) tanpa ditalaqqykan oleh malaikat.

Melalui seerah juga, jelas terbukti bahawa peranan Jibril bukan sekadar menyampaikan wahyu tetapi juga menyemak bacaan Rasulullah (SAW). Amalan menyemak bacaan Rasulullah (SAW) berkekalan sehingga tahun kewafatan baginda. Mafhumnya, dalam konteks penghafazan al-Quraan, Jibril memainkan sekurang-kurangnya:
(a) penyampai;
(b) mentor; dan
(c) rakan.

Sebagai mengambil iktibar daripada hubungan Rasulullah (SAW) tersebut, para ulama’ sejak zaman para sahabat lagi telah membudayakan suatu tradisi penghafazan yang perlu dihormati. Antaranya:

(a) tidak menghafaz ayat-ayat atau surah-surah tanpa disahkan betul oleh seseorang yang lebih baik bacaannya;

(b) setiap hafazan mesti disahkan betul oleh orang yang berkebolehan;

(c) hafazan berjalan bawah penyeliaan orang lain;

(d) tidak menganggap bahagian-bahagian yang telah dihafaz akan kekal selama-lamanya, malahan sentiasa membuat semakan hafazan dari semasa ke semasa;

(e) walaupun telah ‘khatam hafazan’, proses penghafazan masih berterusan dan proses penyemakan bacaan juga berjalan sepanjang hayat.

No comments: