Mar 12, 2009

Tips Hafazan : Fahami Lay Out al-Quraan

Tips Hafazan # 9

Di dalam surah Aali-‘Imraan Allah menyebutkan ayat-ayat al-Quraan itu terbahagi kepada dua iaitu ayat-ayat muhkamaat (jelas) dan ayat-ayat mutasyabihaat (samar). Terdapat beberapa pandangan mengenai maksud kedua-dua perkataan tersebut. Di tempat lain pula dinyatakan bahawa al-Quraan itu merupakan ayat-ayat yang berulang-ulang. Kesemua sifat tersebut perlu dimanfaatkan dalam proses penghafazan. Jika dimanfaatkan, akan mempercepatkan proses penghafazan. Jika tidak, akan berlaku kekeliruan ketika membaca surah-surah tertentu.

Ada orang berkata “saya senang saja menghafal surah itu dan ini”. Ada pula yang berkata “dulu saya dah ingat surah ini. Tapi, bila dah hafal surah itu, surah ini pulak lupa. Bagaimana mengatasinya?”.

Yang lainnya pula bertanya “Surah mana yang terbaik untuk memulakan hafazan?”. Ada sifulan berkata “Saya tidak pulak menghadapi masalah yang besar untuk menghafaz dalam tempoh dua tahun… ”. Fenomena dan persoalan-persoalan di atas tidak mudah dijawab. Namun begitu, jika kita memahami bagaimana lay-out al-Quraan mungkin sebahagian persoalan-persoalan tersebut boleh dijelaskan.

Lay-out al-Quraan perlu dilihat daripada beberapa dimensi. Satu daripadanya, ia itu mengenai ikatan antara satu surah dengan surah yang lain, dibincangkan di sini. Yang lain-lainnya akan dikupas dalam siri-siri yang akan datang. Tanpa memahami ikatan antara surah-surah atau hubungan antara ayat dengan ayat, seseorang akan menghadapi masalah terutamanya dalam tiga keadaan:

(a) ketika memilih surah mana untuk dihafaz;
(b) mengingat semula hafazan yang telah dibuat; dan
(c) berlaku kekeliruan ketika membaca semula hafazan yang dibuat.

Di dalam surah Aali-‘Imraan Allah menyebutkan ayat-ayat al-Quraan itu terbahagi kepada dua iaitu ayat-ayat muhkamaat (jelas) dan ayat-ayat mutasyabihaat (samar). Terdapat beberapa pandangan mengenai maksud kedua-dua perkataan tersebut. Di tempat lain pula dinyatakan bahawa al-Quraan itu merupakan ayat-ayat yang berulang-ulang. Kesemua sifat tersebut perlu dimanfaatkan dalam proses penghafazan. Jika dimanfaatkan, akan mempercepatkan proses penghafazan. Jika tidak, akan berlaku kekeliruan ketika membaca surah-surah tertentu.

Untuk memudahkan pengaplikasian dan meringkaskan perbincangan, ayat-ayat dan surah-surah boleh dibahagikan kepada:

(A) ayat-ayat dan surah-surah generic. Dalam kategori ini ayat-ayatnya mempunyai vocabulari, kandungan dan susunan yang hampir antara satu dengan yang lain;

(B) ayat-ayat dan surah-surah unik. Dalam kategori ini ayat-ayat atau surah-surahnya tidak ada persamaan di tempat-tempat lain. Mengenai surah-surah yang generic ramai penghafaz melalui empat peringkat penghafazan iaitu:

(a) bermula dengan hanya sedikit kesukaran kerana vocabulari dan kandungannya biasa didengar;

(b) rasa ‘macam senang’ bila menemui surah lain yang seumpamanya;

(c) kemudin, mula menghadapi kekeliruan dan bercampur-aduk (mix-up) ketika membaca beberapa surah tertentu; dan

(d) terpaksa menghafaz semula setiap surah berkenaan bagi menyelesaikan kekeliruan.

Namun surah-surah generic, jika kita dapat mengenalinya dan berhati-hati sejak dari awal lagi, penghafazan mempunyai kelebihan. Iaitu, dalam tempoh yang pendek kita dapat menghafaz banyak surah.

Langkah pertama untuk mengurangkan kekeliruan ialah menjadikan yang terawal dari kalangannya sebagai ‘base’ dan perlu dihafaz sekuat-kuatnya dengan tanpa ragu pada mana-mana bahagiannya. Jika berlaku kekeliruan di masa akan datang, pastikan hafazan surah yang menjadi ‘base’ tersebut sentiasa tidak terganggu. Dalam tempoh yang tidak panjang, surah yang menjadi ‘base’ akan dapat membantu meyelesaikan kekeliruan pada surah-surah berikutnya yang di dalam keluarga yang sama.

Mengenai surah-surah unik, sejak dari awal hingga akhir prosesnya hanya satu, susah sepanjang jalan sebab sesetengah vocabulari atau kandungannya tidak biasa digunakan atau tidak pernah didengar, termasuk oleh orang Arab sendiri. Contohnya surah as-Syura, Yoosuf, az-Zukhruf dan al-Kahf. Mungkin juga ramai yang menyedari bahawa kebanyakan surah-surah pendek di dalam juzuk 29 dan 30 adalah tiada pengulangan di tempat-tempat lain. Sesetengahnya dari sudut kandungan, yang lainnya dari segi vocabularinya. Sebahagian daripada surah Yaasin adalah juga dari kumpulan ini.

Oleh itu, sebelum memilih atau mula menghafaz mana-mana surah, klasifikasi ini perlu diambil perhatian. Jika tidak selama-lamanya akan berlaku kecelaruan. Di bawah ini dipaparkan sebahagian senarai sifat beberapa surah sebagai panduan.

1. Contoh surah yang mengandungi amat banyak ayat-ayat generic:
(a) surah an-Nisaa’ (sebab itu ramai yang ‘terkandas’ di sini)
(b) surah ar-Rahmaan;
(c) surah al-Mursalaat;

2. Contoh surah-surah generic yang boleh, samada membantu atau mengelirukan antara satu dengan yang lain, adalah seperti di bawah (senarai ini hanya mengandungi surah-surah yang banyak mengenai kisah-kisah nabi. Senarai daripada ketegori lain - seperti surah-surah hukum, mengenai Bani Israel, Adam & Iblis, Isa & Maryam dan tentang hari Kiamat akan disediakan kemudian):

Kumpulan 1 :
(a) al-A’raaf;
(b) Yunus;
(c) al-Hijr;
(d) al-Ankabuut;
(e) as-Syu’araa’

Surah-surah ini mengandungi kisah-kisah beberapa orang terutamanya Nuh, Hud, Saleh, Lut Syuaib dan Musa. Pengkesahan dimulakan dalam surah al-A’raaf. Kemudian, kisahnya diulangi dalam surah-surah lain sekeluarganya dalam susunan dan vocabulari yang hampir menyerupai antara satu sama yang lain.

Kumpulan 2 :
(a) al-Baqarah;
(b) al-A’raaf;
(c) Ibraaheem;
(d) Taaha;
(e) al-Anbiyaa’
(f) as-Syu’araa’
(g) an-Naml;
(h) al-Qasas;
(i) Ghaafir

Surah-surah ini mengandungi kisah mengenai Nabi Musa, Fir’aun dan Bani Israel secara detail. Walaupun temanya sama, dalam banyak keadaan, vocabularinya bertukar-tukar. Risiko kekeliruan amat tinggi pada surah-surah ini - bukan sahaja kepada pelajar-pelajar, juga biasa berlaku ke atas imam-imam berpengalaman.

Kumpulan 3:
(a) al-Anbiyaa’
(b) as-Saffaat;
(c) Saad;
(d) Maryam

Surah-surah ini mengandugi kisah berbagai nabi yang tidak disentuh secara detail di dalam al-Quraan, contohnya Ilyaas, Ilyasaa’, Yahya dan Dzulkifli. Sekiranya surah-surah dari Kumpulan 1 di atas boleh dikuasai dengan baik, kekeliruan dalam Kumpulan 3 ini boleh dikurangkan.

**Kenali Surah Generic dan Surah Unik

No comments: