Apr 8, 2009

Tips Hafazan : Ambil Tahu Ilmu Sokongan (Bhg II)

Tip Hafazan # 21

Selain daripada bahasa Arab (yang dibincangkan dalam Tips #19), ada beberapa bidang lagi yang harus diambil tahu bagi mempermudahkan proses penghafazan al-Quraan. Antaranya seperti yang tersenarai di bawah:

a) Peristiwa-peristiwa penting dalam seerah RasulAllah, terutamanya:
i. Dakwah di peringkat awal di Makkah
ii. Hijrah
iii. Perang Badar
iv. Perang Uhud
v. Perang Ahzab
vi. Perjanjiah Hudaibiyyah
vii. Futuh Makkah
viii. Perang Hunain.

Peristiwa-peristiwa di atas serta perkara-perkara berkaitan dan hukum-hakam yang turun bersamaan dengannya selalunya dijelaskan dengan terperinci dalam surah-surah tertentu.


b) Hukum-hakam berikut:

i. solat terutamanya solat Jumaat, solat jama’ dan qasar, berjamaah, dalam perang dan atas kenderaan
ii. hajj – prosedur pelaksanaannya diperincikan satu persatu dalam al-Quraan
iii. nikah – perkara-perkara berkaitannya seperti perkahwinan, perceraian dan penjagaan anak-anak disebut di beberapa tempat
iv. pengiraan-pengiraan dalam pembahagian pesaka
v. puasa Ramadhan
vi. perang
vii. makanan halal dan haram
viii. hukum-hakam yang khusus untuk muslimat

c) Jalan cerita kesah beberapa orang Nabi yang biasa diulangi dalam al-Quraan iaitu:

i. Nabi Hud
ii. Nabi Lut
iii. Nabi Soleh

d) Kisah-kisah nabi yang diperincikan dalam al-Quraan itu:

i. Nabi Musa dan Harun
ii. Nabi Ibrahim
iii. Nabi Adam
iv. Nabi Yusuf
v. Nabi Nuh
vi. Nabi Isa dan Maryam

e) Sains dan kejadian alam, terutamanya:

i. peroses kejadian manusia
ii. kejadian langit dan cakerawala serta fenomana siang dan malam
iii. kejadian hujan
iv. fenomena kajadian bumi terutamanya tumbuh-tumbuhan, gunung-ganang, laut dan sungai
v. fenomena alam khusus kepada orang Arab antaranya padang pasir dan unta.

No comments: