Apr 4, 2009

Tips Hafazan : Ambil Tahu Ilmu Sokongan (Bhg 1)

Tips Hafazan # 19

Menghafaz al-Quraan sambil mengambil tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kandungan al-Quraan itu sendiri boleh mempercepatkan hafazan. ‘Mengambil tahu’ bermaksud memahami prinsip-prinsip asas ilmu berkenaan. Maksudnya, tidaklah sampai ke tahap benar-benar menguasai ilmu berkenaan. Antara ilmu-ilmu yang harus diambil tahu ialah prinsip-prinsip asas bahasa Arab, hukum-hukum fiqh asas, peristiwa-peristiwa besar dalam seerah RasulAllah SAW, ringkasan kisah-kisah para nabi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ‘ulum al-Quraan.
Pengetahuan asas dalam ilmu berkenaan dapat membantu apabila kita berada dalam kekeliruan atau terpaksa membuat tekaan (guessing) apabila kita terlupa sesuatu ayat. Sesi ini akan membicarakan persoalan keperluan bahasa Arab asas.

Menguasai bahasa Arab memang satu kelebihan (advantage) dalam proses penghafazan tetapi bukanlah satu kemestian. Terdapat perbezaan yang ketara antara bahasa Arab seharian dan bahasa Arab rasmi dengan bahasa al-Quraan. Tidak semestinya seseorang yang fasih bercakap Arab boleh memahami al-Quraan dengan tepat. Oleh yang demikian juga, tidak semestinya seseorang yang fasih berbahasa Arab boleh menghafaz al-Quraan dengan mudah. Dewasa ini sudah menjadi tidak luar biasa apabila kita menemui seseorang yang lemah penguasaan bahasa Arabnya tetapi baik hafazan al-Quraannya. Walaupun al-Quraan merupakan bahasa Arab yang paling sempurna dan paling tinggi nilai bahasa dan kesusasteraannya, situasi yang dinyatakan tadi membenarkan firman Allah yang diulangi empat kali dalam surah al-Qamar (ayat 17, 22, 32, 40) bahawa al-Quraan itu telah dipermudahkan oleh Allah untuk orang-orang yang ingin mengingatinya.

Para penghafaz hanya perlu menumpukan penguasaan bahasa Arab dalam aspek yang menyumbang secara langsung dalam proses penghafazan. Tumpuan boleh diberikan kepada tiga aspek, iaitu:

a) menguasai prinsip-prinsip asas nahu/qawa’id, terutamanya hukum-hukum:
i. mubtada’, khabar, inna dan kaana
ii. kata bilangan (mufrad, mu’annath dan jama’)
iii. jantina (muzakkar dan muannath)
iv. perbuatan (fe’l, faa’el, maf’uul dan yang berkaitan dengannya)

b) memahami dan menguasi ‘common vocabularies’ al-Quraan. Oleh kerana, seperti yang dijelaskan di atas, terdapat jurang (gap) di antara bahasa Arab yang digunakan seharian dengan bahasa al-Quraan, penghafaz al-Quraan perlu mengetahui ‘vocabulary’ yang sering digunakan dalam al-Quraan. Untuk peringkat awal menggunakan al-Quraan terjemahan amat berkesan

c) mengusai istilah-istilah syara’, contohnya istilah-istilah yang digunakan dalam hukum-hakam dan dalam ilmu aqidah. Ini kerana istilah-istilah seperti ‘iman’, ‘jihad’, ‘taqwa’, ‘jazaa (ganjaran)’, ‘iqaab (hukuman)’, ‘falah (kejayaan)’, ‘jannah (syurga)’, ‘solah’, ‘nikah’, ‘ma’ruuf’, ‘munkar’ dan ‘zakaah/tazkiyah (penyucian diri)’ amat banyak digunakan secara berulang-ulang dan dalam berbagai bentuk di dalam al-Quraan. Selain daripada menggunakan al-Quraan terjemahan, membaca buku-buku yang berkaitan dapat membantu dalam pengukuhan kefahaman istilah-istilah berkenaan.

No comments: