Apr 2, 2010

Demi Zuriat : Doa Menjauhi Gangguan


Maksudnya :

“Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, dengan kalimat itu saya lepas dan selamat dari gangguan iblis, dari kudanya, dari bala tenteranya, syaitan anaknya, pasukannya dan dari semua kawan-kawannya, dari semua jin dan manusia dengan segala macam kejahatannya.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, dengan kalimat tersebut, saya menolak penganiayaan orang yang ingin berbuat aniaya terhadapku dari sekian banyak makhluk Allah.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, dengan kalimat tersebut, saya mengecewakan orang yang telah melepaskan kesungguhannya untuk berbuat zalim kepada saya dari sekian banyak makhluk Allah.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, dengan kalimat itu, saya menahan permusuhan orang-orang yg memusuhi saya dari sekian banyak hamba Allah.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, dengan kalimat ini, saya membinasakan orang yang mengadu domba saya dari semua makhluk Allah.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan kalimat itu saya melemahkan tipu daya orang-orang yang melancarkan tipudayanya kepadaku, dari semua makhluk Allah.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kalimat ini, saya menghinakan orang yang menghinaku dari semua makhluk Allah.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kalimat ini, saya memecahkan orang-orang yang berbuat zalim kepadaku dari semua hamba Allah.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kalimat ini saya menguasai orang-orang yang telah menguasai saya dari sekalian hamba Allah.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kalimat ini saya mempertahankan kejahatan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadaku, dari sekelian hamba Allah.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah permohonan pertolongan, dengan kekuatan Allah.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah permohonan pertolongan, dengan kekuasaan Allah.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah perkongsian, dengan kekuasaan Allah.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kalimat ini saya mohon pertolongan atas kehidupan dan kematian saya dan ketika malaikat maut turun pada saya dan ketika sedang melaksanakan keberatan kesukaran-kesukaran kematian saya.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kalimat inilah saya membentengi jiwa dan semua anggota tubuh saya, rambut saya dan seluruh kulit saya.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kalimat ini saya akan dimasukkan kedalam liang kubur, sendirian tanpa kawan dan hanya berdampingan dengan amal perbuatanku.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kalimat ini saya meminta pertolongan di hari kiamat. Jika buku catatan amal perbuatan telah di berikan kepadaku, dan aku tahu dosa-dosa dan kesalahanku.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kalimat inilah jika saya lama berhenti di hari kiamat dalam keadaan dahaga.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kalimat inilah saya memberatkan timbangan amal perbuatan, di hari pembalasan, jika saya benar-benar ketakutan.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kalimat ini saya melewati Ashshiroth (jambatan) bersama para kekasih Allah dan denga kalimah ini saya menetapkan kedua belah kaki saya.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kalimat ini saya akan tetap berada di akhirat yang kekal abadi bersama orang-orang soleh, sejumlah kalimat-kalimat yang telah di baca dan yang akan di baca oleh orang-orang yang membaca, sejak mulai abad yang pertama sehingga akhir masa, sebanyak apa yang terkandung dalam kitab Allah dan sejumlah apa yang diketahui oleh ilmu Allah serta lipat gandanya yang berlipat ganda, selama-lamanya dan hingga kesudahan bilangan yang tidak berkesudahan. Sejumlah bilangan yang tidak akan sanggup menghitungnya kecuali Dia, dan tidak akan sanggup mengetahuinya kecuali ilmuNya.

Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar.“

Bagi wanita yang mengandung, di sarankan agar membaca dan mengamalkan doa ini selepas solat Maghrib. InsyaAllah, dengan izin Allah, akan dapat menjauhkan dan menghindarkan diri dan kandungan dari pelbagai penyakit dan gangguan makhluk halus seperti jin, syaitan, dajjal dan sebagainya.

1 comment:

Anonymous said...

Anda menyelesaikan beberapa poin di sana. Saya melakukan pencarian dengan tema dan menemukan sebagian besar orang akan memiliki pendapat yang sama dengan blog Anda.