Feb 1, 2008

Renungan

Daripada Hakim bin Hizam r.a. katanya;

"Aku ada mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud; tangan yang di atas (memberi) adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang menerima bantuan)"(Hadith riwayat Imam Ahmad)

No comments: