Jan 1, 2008

Renungan

Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya dengan berkata :

"Wahai anakku, carilah kekayaan dengan bekerja secara halal untuk mengelakkan kefakiran. Kerana orang yang fakir itu akan mengundang tiga perkara iaitu lemah agamanya, lemah akalnya dan hilang malunya. Dan yang lebih besar daripada ketiga-tiga perkara itu ialah manusia lain memandangnya dengan pandangan yang rendah (hina)".

No comments: